Wie ben ik?

Na het werken in verschillende facetten van de zorg ben ik in 2004 mijn eigen bedrijf begonnen. Hierin komen mijn werkervaringen  met mensen met een verstandelijke beperking, de kinderopvang, overgedragen kennis van Carl BIg Heart( een Indiaan uit de Abenaki traditie, uit Noord-Amerika), opleiding "werken met stem", muzikale en klankervaringen, de lessen met de paarden aan de school voor Essential Horse Communication, samen.

De essentie van mijn werk is kinderen en mensen met een beperking in contact brengen met hun natuurlijke kracht, hun oerkracht. Hierbij maak ik gebruik van klanksessies, verhalen, natuurlijke elementen zoals de tipi, een indianentent, vuurkracht en dieren..  


In 2004 ben ik mijn bedrijfje begonnen als "Repelsteeltje" waarin kinderen met een beperking mijn doelgroep was.  
Heb ervaringen opgedaan in het , op kleine schaal, individueel werken met ADHD, autistische en verstandelijk gehandicapte kinderen.
Heb 4 maanden  het Indianenproject gedraaid, op kinderboerderij "t Geertje in Zoeterwoude-dorp. In 2006 heb ik via de Leidse Welzijnsorganisatie (vakantiepas)een week het Indianenproject in speeltuin Vogelwijk gedraaid. Tevens heb ik meegewerkt aan de opening van de bazar van de vrije school Mareland in Leiden.
Verder heb ik een muziekproject gedaan op een Z.M.O.K. school en in  vakantiekampen gewerkt voor A.D.H.D. en autistische kinderen.  
In 2009 is "Repelsteeltje" veranderd in Luna. Luna is een merrie, een Thincker en woont op "t Geertje in Zoeterwoude-dorp. In 2008 is zij in mijn leven gekomen en is zij een grote inspiratiebron voor mij geworden. Luna en inmiddels vele andere paarden hebben mij veel geleerd over verfijning in mijn communicatie. Deze communicatie, heb ik inmiddels ervaren, sluit goed aan bij ons mensen of we nu wel of niet een verstandelijke beperking hebben.
In sept 2012 ben ik gestart met het Klankproject op A.C. de Geer, een activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels heb ik 4 mensen uit het team mijn kennis overgedragen in het werken met klank en communicatie. Op dit moment (nov. 2013) ondersteun ik deze 4 mensen om het verder uit te gaan dragen binnen het team van het activiteitencentrum. Verder werk ik zelf ook met een aantal deelnemers individueel.

In 2009 zijn ook de interactieve vertellingen ontstaan welke ik inmiddels veel in de kinderopvang gespeeld heb. In aug. 2013 speel ik de vertellingen op Ecolonie in Frankrijk.